Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Entitats membres
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palamós
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols
Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Girona
Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres
Il·ltre. Col·legi Notarial de Catalunya.
Districte de Girona
Col·legi de Registradors de la Propietat
i Mercantil d'Espanya. Delegació Provincial de Girona.
Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Seu Territorial de Girona
Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat
Immobiliària de Girona i Provincia
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Demarcació de Girona
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d'Edificació de Girona
Cambra de la Propietat Urbana de Girona
Camera di Commercio Italiana Barcelona
Taula d'Enginyeria de les Comarques Gironines
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
logos
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]