Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
El TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA (TAG): un instrument per resoldre d'una manera ràpida i efectiva les controvèrsies, que permet organitzar un procediment adequat a les necessitats de les parts i igualment executiu.
   AVANTATGES DE L'ARBITRATGE
ESPECIALITZACIÓ: permet que qüestions molt complexes del tràfic jurídic puguin ser sotmeses a la decisió de persones de gran competència en la matèria.

RAPIDESA: el laude s'ha de dictar en un termini de 6 mesos.

EFICÀCIA: els laudes tenen la força legal de cosa jutjada vinculant, i la seva execució s'efectua davant la jurisdicció ordinària per via de constrenyiment.

FLEXIBILITAT PROCEDIMENTAL: són les mateixes parts les que decideixen els terminis del procediment.

ECONOMIA: l'arbitratge és un procés breu, sotmès a unes tarifes limitades.

NO TERRITORIALITAT: permet resoldre les diferències entre empreses que es troben sotmeses a diferents règims jurídics.

DISCRECIÓ: tant el procediment arbitral com el laude són secrets per a terceres persones.
   QUIN COST TÉ?
Els honoraris estan taxats segons la quantia objecte de l’arbitratge. Aquestes tarifes són públiques i es poden consultar al web.
   ON ANAR I QUÈ CAL FER:
TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA (TAG)
Per acudir al TAG cal:
  • Incloure la clàusula de submissió expressa en tot tipus de contractes i documents de caràcter mercantil i civil.
  • O, compareixença expressa de les parts en litigi davant del Tribunal per tal d'acollir-se a la seva decisió, en cas d’inexistència de conveni o clàusula arbitral.
Tribunal Arbitral de Girona
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona
Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 525
tagirona@tagirona.org
www.tagirona.org
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]