Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Normativa
Llei 60/2003, de 23 de desembre, de Arbitraje
(B.O.E. nº 309 de 26 de diciembre de 2003)

Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge i de regulació de l’arbitratge institucional a l’Administració General de l’Estado.

Llei Orgànica 5/2011, de 20 de maig, complementaria a la Llei 11/2011, per a la modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

Reglament del TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA
(aprovat per l’Assemblea General Ordinària de 22 de juny de 2012)

Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles

Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
logos
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]