Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Sol·licituds i formularis
  • Sol·licitud de mediació civil [DOC] [PDF]
  • Annex Sol·licitud de mediació civil [DOC] [PDF]
  • Acta inicial i d’acceptació de la mediació civil [PDF] [DOC]
  • Acta final de la mediació [PDF] [DOC]
  • Full de signatures de les persones assistents a les sessions de mediació [PDF] [DOC]
  • Qüestionari estadístic per a les persones que han intervingut en la mediació com a parts interessades [PDF] [DOC]
  • Qüestionari estadístic per a la persona mediadora [DOC] [PDF]
  • Sol·licitud d'homologació d'un curs [DOC] [PDF]
  • Sol·licitud de renovació de l'homologació d'un curs [DOC] [PDF]
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]