Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
PROCEDIMENT SIMPLIFICAT PER CONTRO`VÈRSIES DERIVADES DE LA COVID-19
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Inici
El TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA (TAG): un instrument per resoldre d'una manera ràpida i efectiva les controvèrsies, que permet organitzar un procediment adequat a les necessitats de les parts i igualment executiu.
[ + info ]
El SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA (SIM): un servei preventiu, d’orientació i d’informació jurídica creat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que té per objectiu informar de l’existència de la mediació com a eina eficaç per ajudar les persones en la gestió pacífica de les seves discrepàncies, evitar l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.
[ + info ]
logos
ninot
Entitats membres
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]