Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Procediment d'inici de la via simplificada
L'escenari actual provocat per la Covid-19 ha suposat un canvi en totes les relacions socials, econòmiques i especialment en les relacions contractuals que poden acabar en conflicte. Per aquest motiu, el TAG ha establert un procediment simplificat i amb totes les garanties per tal de donar la opció a totes les persones i empreses que es trobin en aquesta situació, evitant els importants col·lapses que hi ha a la jurisdicció ordinària.

Encara que no hi hagi un acord previ de submissió a l'arbitratge, el TAG disposa d'un procediment plenament garantista per tal que les parts puguin disposar d'un conveni que faculti a les parts per iniciar un procediment arbitral amb la màxima rapidesa.

La resolució del TAG tindrà caràcter vinculant i obligatori per a les parts, d'acord amb la Llei d'arbitratge vigent.

Procediment d'inici de la via simplificada
Per iniciar el procediment ha d'omplir el formulari de sol·licitud de mutu acord o a instància de part, segons sigui el cas, que trobareu als enllaços i remetre-ho a tagirona@tagirona.org, juntament amb:

1. Còpia del contracte, estatuts o document de què es dedueixi la relació jurídica,
2. Justificant de pagament de la taxa de tramitació.

FORMULARIS:
INSTÀNCIA INTRODUCTÒRIA (pdf) »
CONTESTACIÓ INSTÀNCIA (pdf) »
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
logos
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]