Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
L'Acte d'Inici
Aquesta acte d'inici és una audiència oral de suma transcendència que té lloc a la seu del TAG i representa una ocasió magnífica per saludar-se, conèixer-se i intercanviar "off de record2 moltes impressions. Diversos litigants han transigit i s'han conciliat en aquest acte.

A l'acte es convocaran a les parts i/o els advocats que les representen, degudament apoderats, a l'àrbitre o àrbitres designats i estarà presidida pel ponent del TAG.

En l'acte d'inici es confeccionarà, sota l'assessorament del ponent del TAG, el calendari d'actuacions que serà la llei processal de l'arbitratge.

Aquest calendari estarà adaptat i fet a mida de les parts i del objecte litigiós.

En aquest moment finalitza el tràmit prearbitral i el TAG trasllada a l'àrbitre o al Col·legi Arbitral tot l'expedient, i comença el procés arbitral pròpiament dit.
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]