Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
Forma del Procés Arbitral
El procés arbitral és flexible i senzill, no obstant això, el TAG i els àrbitres vetllaran imparcialment perquè es respectin les formes i per que:

- es respectin els principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts (art. 24 LA);
- les al·legacions es presentin dins d'un termini preclusiu (art. 30 LA), fixat per les parts de mutu acord, o si no n'hi ha, per l'àrbitre;
- i, el laude es dicti dins del temps acordat (art. 37 LA).

Normalment els escrits d'instància i contestació arbitral segueixen el model de demanda i contestació, però no estan subjectes a aquestes formalitats. Cal tenir en compte no obstant que aquests escrits han de indicar en claredat i precisió els fets i la quantia de les pretensions.

El laude es pot protocol·litza notarialment. (art. 37.8 LA)
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]